aksios-logo5_54

Aksios revizija d.o.o. Novi Sad pruža usluge revizije, računovodstvenog, poreskog i poslovnog savetovanja kako bi izgradila poverenje i povećala vrednost svojih klijenata i njihovih vlasnika.

O Nama

Aksios revizija d.o.o. Novi Sad pruža usluge revizije, računovodstvenog, poreskog i poslovnog savetovanja kako bi izgradila poverenje i povećala vrednost svojih klijenata i njihovih vlasnika.

Posedujemo veliko iskustvo u servisiranju širokog spektra klijenata iz oblasti: proizvodnje, poljoprivrede, uslužne i trgovinske delatnosti, javnih preduzeća, banaka i ostalih finansijskih institucija.

Naša misija je pružanje kvalitetne usluge, uz poštovanje integriteta i pouzdanosti. Da bismo sproveli svoju misiju kontinuirano održavamo visok nivo kvaliteta svojih usluga, ažurno prateći i primenjujući nove standarde i nove poslovne tehnologije.

Naši iskusni profesionalci stručno obavljaju svoj posao više od dvadeset godina u zemlji i regionu, sa osnovnim ciljem da izgrade snažne veze sa klijentima, zasnovane na međusobnom poštovanju i poverenju.

USLUGE

divider1

U svakoj grani usluga, naše iskusno osoblje ima za cilj da prepozna mogućnosti i rizike preduzeća i time doprinese povećanju vrednosti preduzeća i unapređenju njihovog poslovanja. Pomažemo klijentima da poboljšaju poslovanje povećanjem efikasnosti i efektivanosti ključnih poslovnih procesa. Nudimo savete i podršku oko ključnih pitanja klijenata, koristeći tehnologiju, podatke i veštine upravljanja u cilju pružanja najboljeg rešenja. Našu ponudu čine:

REVIZORSKE USLUGE
100%
RAČUNOVODSTVENE USLUGE
100%
KONSULTANTSKE USLUGE
100%

REVIZORSKE USLUGE

Usluga revizije finansijskih izveštaja obavlja se u skladu sa Zakonom o reviziji, Međunarodnim standardima revizije i Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe. Naš revizorski pristup podrazumeva detaljno upoznavanje i razumevanje poslovanja svakog klijenta sa posebnim naglaskom na identifikaciju rizika i dalja revizorska testiranja pri čemu koristimo kvalitetne i pouzdane revizorske alate, resurse i procedure, kao i najviše etičke standarde, standarde struke i profesionalno ponašanje. Revizorske usluge koje nudimo su sledeće:

• Revizija, pregled i kompilacija
• Ugovoreni postupci
• Revizija projekata/donacija
• Analiza i ocena boniteta
• Finansijski due diligence
• Provere u specijalne svrhe
• Interna revizija

Računovodstvene usluge

Vrlo dobro razumemo praktične implikacije zakona koji se tiču aktivnosti naših klijenata i pomažemo im u razvijanju odgovarajućih strategija kojima bi izvukli maksimalnu korist iz svake situacije. Računovodstvene usluge koje nudimo su sledeće:

• MSFI obuka i implementacija
• Pregled računovodstvenih sistema
• Računovodstveni saveti
• Saveti u izradi računovodstvenih politika
• Sistemi obračuna troškova
• Pregled sistema internih kontrola
• Budžetiranje i planiranje

Konsultantske usluge

Bilo da preduzeće prolazi kroz organizacione promene, donosi strateške odluke o svojoj budućnosti ili kreće u veliku transakciju, klijenti od našeg tima mogu očekivati pomoć u razvijanju kreativnih ideja i dobiti stručni savet.

Naš tim, i tim sastavljen od biranih spoljnih saradnika poseduje znanje i iskustvo kojima pomaže klijentima u njihovom rastu i razvoju.

Konsultantske usluge koje nudimo su sledeće:

• Biznis planovi
• Dijagnostički pregledi
• Strateško planiranje
• Procena vrednosti kapitala
• Privatizacioni i programi restrukturiranja
• Poreski konsalting

Izveštaj o transparentnosti

Prema članu 20. Zakona o reviziji, Aksios revizija d.o.o. svake godine podnosi i objavljuje izveštaje o transparentnosti.

Izveštaj o transparentnosti

KLIJENTI I SEKTORI

Naši klijenti su uvideli sve prednosti koje pruža saradnja sa lokalnim preduzećem za reviziju, čija je usluga sasvim fokusirana na klijenta i njegove potrebe, i koje će Vam pružiti pomoć i rešenja koristeći, pri tom, slične resurse koje koriste i velike, međunarodne revizorske firme.

Mi nudimo usluge klijentima koji posluju u različitim sektorima privrede i drugim sektorima, kao i vladinim i nevladinim organizacijama. Delatnosti nekih od naših klijenata su: proizvodnja i prodaja žita i drugih useva i zasada, gajenje povrća, hoteli i ugostiteljstvo, trgovina na veliko, agencija za zapošljavanje, proizvodnja farmaceutskih preparata, proizvodnja derivata nafte, trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama, manipulacija teretom, proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom itd.

KARIJERA

Aksios revizija je stalnoj potrazi za kvalitetnim saradnicima. Svojim zaposlenima pružamo podršku u profesionalnom i ličnom razvoju, a od njih očekujemo da doprinesu njenom razvoju svojim znanjem, marljivošću i novim idejama.

Ako ste mladi, imate odgovarajuće obrazovanje i želite izgraditi svoju karijeru u preduzeću koje nudi stručne, finansijske i socijalne pogodnosti, obratite nam se.

Svoj CV i propratno pismo na srpskom jeziku pošaljite na office@aksiosrevizija.com. Ukoliko se ukaže potreba za kadrovima koja odgovara Vašim kvalifikacijama, kontaktiraćemo Vas.

započnimo  saradnju…

ADRESA

Aksios revizija d.o.o. Novi Sad
Hopovska 2
21000 Novi Sad
Srbija

TELEFONI

Tel/Fax: +381 21 41 72 31

EMAIL

Start typing and press Enter to search